Việt Nam – Tiềm năng trở thành “Trung tâm gia công mới của thế giới”, các nhà đầu tư cần hậu cần như thế nào?

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và những biến động về chính sách thương mại, xu hướng dịch chuyển sản xuất ra ngoài Trung Quốc đang trở nên rõ rệt hơn. Chiến lược “Trung Quốc + 1” đã thúc đẩy nhiều tập đoàn lớn tìm kiếm các địa điểm mới để mở rộng hoạt động sản xuất. Các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia trở thành những điểm đến hấp dẫn nhờ chi phí lao động thấp, môi trường đầu tư thuận lợi và các hiệp định thương mại tự do (FTA).

Xem thêmViệt Nam – Tiềm năng trở thành “Trung tâm gia công mới của thế giới”, các nhà đầu tư cần hậu cần như thế nào?