giải pháp

Các giải pháp

Nếu cần hỗ trợ, bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua

Trung tâm hỗ trợ 24/7

(+84) 919 247 843

Email

diep.ns@pnctech.vn

Các giải pháp

IOT trong công nghiệp

IoT công nghiệp (IIoT) kết hợp máy móc, điện toán đám mây, phân tích và con người lại với nhau để cải thiện năng suất và hiệu năng của các quy trình công nghiệp. Với IIoT, các công ty công nghiệp có thể số hóa quy trình, chuyển đổi mô hình kinh doanh cũng như cải thiện hiệu suất và năng suất, đồng thời xả thải ít hơn.

IoT công nghiệp (IIoT) kết hợp máy móc, điện toán đám mây, phân tích và con người lại với nhau để cải thiện năng suất và hiệu năng của các quy trình công nghiệp. Với IIoT, các công ty công nghiệp có thể số hóa quy trình, chuyển đổi mô hình kinh doanh cũng như cải thiện hiệu suất và năng suất, đồng thời xả thải ít hơn.
Được xây dựng trên nền tảng của đối tác AVEVA, hệ thống quản lý IOT được cấu thành bởi:
– Cấu hình: cấu hình dành riêng cho ứng dụng và mô-đun thực thi
– Các mô-đun: Các ứng dụng SCADA, IOT View được tối ưu riêng cho khách hàng
– Container OS: các thành phần của OS cần có (Windows hoặc Linux)
– Hệ điều hành máy chủ: Hệ điều hành máy chủ thiết bị

Kiến trúc tổng quan:
Cloud Analytics and Mobile Access: Phân tích, thống kê gộp, AI, Máy học, điều khiển/vận hành từ xa, thông báo và giám sát từ xa
Edge Devices: thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, liên kết với Cloud, bảo trì tại chỗ, vận hành tại chỗ

Hình ảnh sản phẩm

Mô tả giải pháp

  • Diễn giải phần cứng
  • Diễn giải phần mềm
  • Diễn giải phụ kiện
Đa dạng các tính năng theo dõi, quản lý, điều khiển,… phù hợp với mọi yêu cầu và quy mô đầu tư của dự án
Hệ thống cung cấp khả năng mở rộng cho bất kỳ dự án nào, dù là SCADA tại nhiều địa điểm, hoặc như một cách trực quan hoá dữ liệu từ thiết bị cấp thấp và thiết bị nhúng
Đảm bảo khả năng làm việc và tích hợp hiệu quả với các hạ tầng IT, OT hiện tại trong công nghiệp 4.0
Đảm bảo tiện lợi trong quá trình vận hành khi có thể xây dựng nền tảng cho Mobile Application, đồng thời đảm bảo bảo mật khi vận hành với chỉ định thiết bị được truy cập

Năng lực của chúng tôi

Quy trình làm việc của PNC Tech

Tư vấn giải pháp

Triển khai và cài đặt

Bảo hành và bảo dưỡng

Nhà cung cấp nổi bật

Yêu cầu tư vấn

Nếu cần hỗ trợ, bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua

Trung tâm hỗ trợ 24/7

(+84) 919 247 843

Email

diep.ns@pnctech.vn