Ngành Ô tô

Ô tô

Tại PNC Tech, chúng tôi có bề dầy kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống dây chuyền sản xuất ô tô. Chúng tôi cung cấp hệ thống tự động hóa cho toàn bộ quy trình sản xuất—từ ép, hàn, sơn, lắp ráp, bảo quản và cung cấp các bộ phận cho đến thử nghiệm động cơ. Cơ giới hóa đang mở rộng trên quy mô toàn cầu, bao gồm sự gia tăng trên toàn thế giới về ô tô thân thiện với môi trường và các mẫu xe hướng đến địa phương. Chúng tôi hỗ trợ việc mở rộng này bằng các công nghệ hậu cần tiên tiến và các giải pháp sản xuất ô tô.